Si nei

Holder du det du lover?

De aller fleste av oss er veldig gode på å holde det vi lover andre mennesker. Heldigvis, får vi kanskje si. Vi liker å gjøre ting for andre og stiller opp på mye. Vi liker at andre føler at de kan regne med oss. Derfor er det veldig synd at de samme pliktoppfyllende menneskene ikke…