«Burter» du på andre?

Alle visste at barn også har rampete sider.Da jeg var barn var det vanlig i den bygda jeg bodde å “happe”. Å happe betyr at man lager noen lyder som høres innendørs hos noen naboer. Du måtte være en viss alder for å få være med på det fordi du måtte kunne løpe fort og…