Mer eller mindre mettet fett?

Hva er egentlig sunt? Høyfett-kostholdet ga betydelige forbedringer i de viktigste risikofaktorene for kardiovaskulær sykdom! Det høye inntaket av fett og mettet fett økte ikke den kalkulerte risikoen for hjerte-karsykdommer, sier professor og kardiolog Ottar Nygård som bidro i studien på UiB. Norsk anbefaling for inntak av mettet fett står uendret fra forrige anbefaling i 2011…