Elskelig

Hva tror du om deg selv? Å jobbe med vektreduksjon gjør en oppmerksom på mange menneskers tanker om seg selv. Noen har sterk og god selvfølelse, selvbilde, selvinnsikt og selvtillit, noen har variasjoner av dette og noen mangler mye. Ulike livshendelser kan ha gjort en person usikker på om de er elskelige. Kan noen i det…