Insulin og vektøkning

Insulin – et tveegget sverd- Kanskje leste du min artikkel ”Jeg blir aldri mett” og forstår litt om hvordan dopamin opptrer som et belønningshormon. Mekanismen blir forsterket når du spiser konsentrert mat. Følelsen av at dette var bra blir veldig sterk. Det neste hormonet jeg har lyst til å holde litt fokus på er insulin. Du…