Pris Plan 6 måneders oppfølgingsprogram

2 betalinger

Kr

3 750,-

2 betalinger med 30 dagers mellomrom 

Beløpet er inkl mva

1 gangs betaling

Kr

7 500,-

1 beløp for hele perioden.

Beløpet er inkl mva